Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "GO-KART"
Data wpisu do ewid.
2010-07-12
Cele
Stworzenie warunków umożliwiających rozwijanie umiejętności przyszłych kartingowców.