Nazwa stowarzyszenia
"Nasz Wspólny Śląski Dom"
Data wpisu do ewid.
2012-05-31
Telefon
324240211
Cele
Rozbudzanie i ugruntowanie świadomości Ślązaków, propagowanie wiedzy o Śląsku, odrodzenie kultury śląskiej.