Nazwa stowarzyszenia
STREFA WZW,WOLNYCH Z WYBORU
Adres
Data wpisu do ewid.
2012-11-05
Cele
Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej, psychologicznej, wychowawczo-opiekuńczej, medycznej oraz wszelkiej innej potrzebującym dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz osobom starszym znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.