Nazwa stowarzyszenia
Śląsko - Dąbrowskie Towarzystwo Gospodarcze z siedzibą w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2001-03-28
Cele
Wspieranie inicjatyw gospodarczych służących przebudowie gospodarki w kierunku rzeczywistej gospodarki rynkowej opartej na wolności gospodarczej.