Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Brackie Rybniczan
Data wpisu do ewid.
2004-11-17
Cele
Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki chrześcijańskiej i solidaryzmu w działalności społeczno-gospodarczej i w stosunkach międzyludzkich.