Nazwa stowarzyszenia
Rybnickie Stowarzyszenie Ochrony Zabytków "R-GAW"
Data wpisu do ewid.
1900-01-01
Cele
Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego