Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Weteranów Szos Ostatni Mohikanie z siedzibą w Rybniku
Data wpisu do ewid.
2014-06-16
Cele
Pozyskiwanie motocyki zabytkowych oraz dokumentacji ich dotyczącej