Nazwa stowarzyszenia
Rybnicka Grupa Biegowa "Pędzimy Razem"
Adres
Data wpisu do ewid.
2014-06-16
Cele
Promocja i wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci , młodzieży i dorosłych
Uwagi
adres poczty elktr.:pedzimyrazem@klubrgb.pl adres str. internet.: www.klubrgb.pl