Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Podróżnicze ENJOY LIFE
Data wpisu do ewid.
2014-06-17
email
kontakt@stowarzyszenieenjoylife.pl
Cele
Propagowanie idei turystyki aktywnej oraz kultury fizycznej i sportu