Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Nauki i Rozwoju Sportów Ekstremalnych "360 STOPNI"
Adres
Jan Karskiego 37D/4
Data wpisu do ewid.
2014-09-29
Cele
Popularyzacja zdrowego trybu życia i rozwoju poprzez spotr w szczególności dyscyplin sportów zaliczanych do ekstremalnych