Nazwa stowarzyszenia
Sprawiedliwość i Prawda
Data wpisu do ewid.
2014-11-07
Cele
Realizacja nakazów ewangelicznych w duchu prawdy i pokoju