Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Podaj Dalej
Data wpisu do ewid.
2015-05-28
Telefon
+ 48 737 879 822
email
PODAJDALEJ32@GMAIL.COM
Cele
Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc dzieciom i młodzieży, w tym w szczególności: organizowanie doraźnej pomocy materialnej w formie zbiórek odzieży, pomocy szkolnych, podręczników dla uczniów biednych, organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dzieci, organizowanie różnorodnych form wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
WWW
WWW.ST-PODAJDALEJ.PRV.PL