Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy I Wspierania Dzieci i Młodzieży "Uskrzydleni"
Data wpisu do ewid.
2015-07-23
Cele
Działanie na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym poprzez przygotowanie ich do życia zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi