Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Broni GIWERA
Data wpisu do ewid.
2016-03-17
email
BIURO@GIWERA.ORG.PL
Cele
Upowszechnienie i promowanie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego
WWW
WWW.GIWERA.ORG.PL