Nazwa stowarzyszenia
Samorządowy Ruch Demokratyczny
Adres
Data wpisu do ewid.
2016-03-17
email
SRD.ZARZAD@GMAIL.COM
Cele
Działalność edukacyjna, kulturalna oraz charytatywna na rzecz rozwoju , aktywizacji i integracji społeczeństwa obywatelskiego
WWW
SRD.RYBNIK.PL