Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych"Serduchowo"
Adres
Andrzeja Frycza - Modrzewskiego 7
Data wpisu do ewid.
2016-04-27
email
SRZSERDUCHOWO@GMAIL.COM
Cele
Promocja rodzicielstwa zastępczego obejmującego wszelkie formy pieczy zastępczej