Nazwa stowarzyszenia
Rybnickie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Amazonka
Data wpisu do ewid.
2016-08-30
Cele
Rozpowszechnianie hodowli papug i ptaków egzotycznych wśród społeczeństwa, w szczególności młodzieży.