Nazwa stowarzyszenia
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
1900-01-01
Telefon
32/4221984
Oddział
Hufiec Ziemi Rybnickiej Związku Harcerstwa Polskiego
Cele
Prowadzenie wśród członków stowarzyszenia całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej formami pracy charakterystycznymi dla ZHP.