Nazwa stowarzyszenia
ALL FISH WĘDKARSTWO RYBNIK
Data wpisu do ewid.
2017-03-13
Cele
Organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji