Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie"AKADEMIA ROZWOJU EDUKACJI KREATYWNEJ"
Data wpisu do ewid.
2017-06-09
Cele
Wspieranie edukacji i nauki przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej oraz wspomaganie w działaniu uczelni wyższych, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i nauki, poprawa jakości kształcenia.