Nazwa stowarzyszenia
Śląskie Towarzystwo Aktywnej Rekreacji"Active Silesia"
Data wpisu do ewid.
2017-06-14
Cele
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w obszarze upowszechniania kultury sportu, rekreacji, turystyki i wszelkie działania na rzecz popularyzacji aktywności ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.