Nazwa stowarzyszenia
TURYSTYCZNY KLUB ŻEGLARSKI "KABESTAN"
Data wpisu do ewid.
2017-08-29
Cele
Uprawianie i popularyzacja żeglarstwa we wszystkich jego formach oraz innych sportów wodnych, szczególnie wśród młodzieży, pielęgnowanie i upowszechnianie zasad etyki i etykiety żeglarskiej, kultywowanie tradycji żeglarskiej.
Uwagi
Stowarzyszenie działa od 1992 r.