Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie "WODA W DOMU I W BIURZE"
Data wpisu do ewid.
2017-10-19
Cele
Propagowanie branży wód w opakowaniach zwrotnych trzy i pięciogalonowych oraz branży dystrybutorów filtrujących na polskim rynku.