Nazwa stowarzyszenia
SŁOWEM W TWARZ
Data wpisu do ewid.
2017-11-30
Cele
Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla środowisk artystów oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach, promocja młodych artystów i ich twórczości.