Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie "Śląskie Perły"
Data wpisu do ewid.
2018-01-09
email
slaskieperly@gmail.com
Cele
Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności niepełnosprawnych, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
WWW
www.slaskieperly.pl