Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór "SERAF"
Adres
Generała Józefa Hallera 19
Data wpisu do ewid.
2001-04-05
Cele
Zaspakajanie potrzeb na muzykę w społeczeństwie poprzez naukę śpiewu, prezentację utworów dawnych mistrzów.