Nazwa stowarzyszenia
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu
Data wpisu do ewid.
2018-01-26
Oddział
Oddział Terenowy
Cele
Reintegracja społeczna i zawodowa osób zaangażowanych wykluczeniem społecznym