Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie z Wyboru
Data wpisu do ewid.
2018-10-22
email
szkolazwyboru@gmail.com
Cele
Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie upowszechniania edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli.
WWW
szkolazwyboru.pl