Nazwa stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE SILESIA 2050
Adres
Data wpisu do ewid.
2019-07-02
Cele
Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, wspieranie różnorodnych działań oraz form edukacji, nauki, kultury i wychowania.
Uwagi
Stowarzyszenie działa od listopada 2018 r. (poprzednia siedziba Katowice)