Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny KU DOBREMU
Adres
Data wpisu do ewid.
2019-10-15
email
tombur71@gmail.com
Cele
Troska o pełny i wszechstronny rozwój człowieka w oparciu o tradycje kultury chrześcijańskiej a w szczególności tradycyjnej wizji rodziny