Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybniku-Orzepowicach
Data wpisu do ewid.
2001-03-26
Cele
Podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.