Nazwa stowarzyszenia
Boguszowickie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Ślady" Rybnik
Adres
Świętego Wawrzyńca 6
Data wpisu do ewid.
2007-06-08
Telefon
32/4252016
Cele
Rozwijanie zainteresowań i pasji oraz edukacji w różnych dziedzinach życia.