Nazwa stowarzyszenia
Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków z siedzibą w Rybniku
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
2001-03-20
Cele
Popularyzacja muzyki i kultury muzycznej europejskiej, polskiej, śląskiej nie wykluczając dorobku grup mniejszości narodowej.