Nazwa stowarzyszenia
Śląskie Stowarzyszenie Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego
Adres
Data wpisu do ewid.
2005-10-21
Telefon
32/4222433
Cele
Integracja centrów z terenu województwa śląskiego, promowanie centrów na terenie ich działania, województwa śląskiego oraz kraju.