Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Kotów CAT CLUB RYBNIK - CCR
Data wpisu do ewid.
2005-12-07
Cele
Popieranie hodowli kotów rasowych, propagowanie idei opieki nad zwierzętami i ochrona ich praw.