Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
2006-11-29
Telefon
32/4228660
email
ogniskomuzyczne@wp.pl ogniskomuzyczne1@o2.pl
Cele
Wspieranie wszelkich działań zmierzających do doskonalenia i podnoszenia poziomu artystycznego solistów i zespołów.
WWW
ogniskomuzyczne.rybnik.pl