Nazwa stowarzyszenia
Rybnickie Koło Emerytów i Rencistów "SILESIA" w Rybniku
Adres
Data wpisu do ewid.
2001-11-12
Telefon
32/4230451
Cele
Organizowanie życia kulturalnego, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania kultury fizycznej i rekreacji emerytów i rencistów zrzeszonych w stowarzyszeniu.