Nazwa stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna "Ochojec"
Data wpisu do ewid.
2002-11-21
Cele
Podejmowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.