Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie "OLIGOS"
Status
Organizacja Pożytku Publicznego
Data wpisu do ewid.
2007-09-20
Telefon
32/4226407
Cele
Celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z niepełnosprawnością i zagrożonym wykluczeniem społecznym, dzieciom i osobom starszym.