Numer wpisu
70/A/2005
Dotyczy
Wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji dla stacji paliw Statoil Polska w Rybniku przy ulicy Kotucza
Znak sprawy
Ek I-6210/00006/05
Data złożenia
2004-12-21
Wnioskodawca
Statoil Polska Sp. z o.o., Stacja paliw w miejscowości Rybnik, ul. Kotucza 51
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków do kanalizacji
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urzad Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-03-16