Numer wpisu
71/A/2005
Dotyczy
Wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Rudy w km 35+215 linią światłowodową Netii S.A. W Rybniku
Znak sprawy
Ek I-6210/00009/05
Data złożenia
2005-03-04
Wnioskodawca
Biuro usług projektowych ARTEL, ul. Bestwińska 17, 43-346 Bielsko-Biała
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny na przekroczenie linią OTK rzeki Ruda w miejscowości Rybnik w km 35+215 obręb Ligota
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-03-16