Numer wpisu
74/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę 34 szt. drzew gat. brzoza brodawkowata i 3 szt drzew gat topola osika z terenu działki nr 1088/88 położonej w Rybniku przy ul. Smolnej
Znak sprawy
Ek I-7635/00049/05
Data złożenia
2005-03-22
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-03-22