Numer wpisu
119/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew przy ul. Zebrzydowickiej
Znak sprawy
Ek I-7635/00115/05
Data złożenia
2005-06-02
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-06-02