Numer wpisu
122/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działek nr 290/12 i 1148/134 stanowiących własność Gminy Jastrzębie Zdrój położonych przy ul. Okrzei i C.K. Norwida
Znak sprawy
Ek I-7635/00060/05
Data złożenia
2005-06-06
Wnioskodawca
Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60; 44 - 335 Jastrzębie Zdrój
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnik, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-06-06