Numer wpisu
126/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew gat: modrzew europejski - 7 szt., topola osika - 2 szt. i lipa drobnolistna - 2 szt. z terenu Parafii Św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej
Znak sprawy
Ek I-7635/00071/05
Data złożenia
2005-06-14
Wnioskodawca
Parafia Św. Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej, ul. Górna 17 b; 44 - 207 Rybnik
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-06-14