Numer wpisu
136/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew gat.: klon pospolity - 2 szt., jesion wyniosły - 1 szt., klon jawor (dwu-zrost) - 1 szt., robinia akacjowa - 3 szt., głóg - 2 szt. z terenu parku im. "Św Sarkandra" w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00064/05
Data złożenia
2005-06-30
Wnioskodawca
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem 64; 44 - 210 Rybnik 15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-06-30