Numer wpisu
143/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 845/ 18 przy ul. Gliwickiej 217
Znak sprawy
Ek I-7635/00065/05
Data złożenia
2005-07-06
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-07-06