Numer wpisu
147/A/2005
Dotyczy
Wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zrzutu wód z drenażu boiska sportowego w Niedobczycach przy ul. Górnośląskiej do potoku Niedobczyckiego.
Znak sprawy
Ek I-6210/00016/05
Data złożenia
2005-07-01
Wnioskodawca
Zakład Melioracje Wodne Stanisław Kachel, ul. Szczygłów 5b, 44-200 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
Operat wodnoprawny
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4223011 wew 7033
Wpisu dokonał
PrefetaK
Wpis z dnia
2005-07-13