Numer wpisu
156/A/2005
Dotyczy
wniosek o wydanie decyzji Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie kierunku rekultywacji i zagospodarowania zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Chwałowice" zlokalizowanego pomiędzy ulicami Noworadziejowską i Składową w Rybniku - teren przy szybie IV
Znak sprawy
Ek II - 6064/00022/04
Data złożenia
2005-06-06
Wnioskodawca
Kompania Węglowa S.A. KWK "Chwałowice" ul. 1 Maja 26 44 - 206 Rybnik
Załączniki dołączone do wniosku
1. Projekt techniczny 2. Pismo SITG Oddział Rybnik z dnia 12.05.2005 r. 3. Uzgodnienie w sprawie linii 110 kV z GZE Gliwice 4. Harmonogram robót
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, Referat Rolnictwa i Lesnictwa, pokój nr 012
Sposób zakończenia postępowania
wydanie decyzji Nr Ek II - 6064/00022/04 z dnia 05.08.2005 r.
Wpisu dokonał
TrybusP
Wpis z dnia
2005-08-05