Numer wpisu
159/A/2005
Dotyczy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gat.: dąb szypułkowy - 1 szt. i klon pospolity - 1 szt. z terenu działki nr 2759/141, położonej przy ul. Rycerskiej w Rybniku - Kłokocinie
Znak sprawy
Ek I-7635/00157/05
Data złożenia
2005-08-08
Wnioskodawca
Osoba fizyczna
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii pok. 013, tel. 4223011 wew. 7023
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2005-08-08